Jag trodde aldrig att det skulle hända mig. Innan jag själv gick in i väggen och läste om stress, psykisk ohälsa och utmattningssyndrom så hade jag aldrig kunnat föreställa mig att jag själv skulle drabbas.stresshantering_workshop_kurs_mental_healthJag hade en väldigt snäv bild av vad utmattning innebär och varför man blir sjuk av stress. Jag trodde att det främst drabbade människor inom fysiskt krävande yrken eller de som hade något typ av psykisk ohälsa i grunden. Jag älskade ju mitt jobb och kände mig oövervinnlig! Men nu efteråt förstår jag att många av varningssignalerna fanns där långt innan. Dessutom stämde flera saker i den här listan in på mig:

  • Vill agera och vara perfekt
  • Strävar efter att vara duktig
  • Dålig självkänsla
  • Kopplar ihop prestation med den egna identiteten
  • Stort engagemang för olika frågor, man ”brinner” för något
  • Låg kunskap om sina egna behov och gränser
  • Rädd för att misslyckas, att inte hålla måttet, att inte passa in
  • Kompromissar lätt med egna värderingar för att få vara del av en grupp
  • Stort kontrollbehov

När jag idag får frågan om hur man undviker att gå in i väggen är mitt svar: Lär känna dig själv! Det betyder att du ska vara nyfiken på hur din kropp reagerar i stressade situationer, vilken typ av stress du lätt triggas av, vilka bråttom-beteenden du har och vilken typ av återhämtning du gillar bäst. Att bli medveten om sina tankar är också väldigt viktigt. Hur ”pratar” jag med mig själv? Det här arbetet är ingen quick-fix, men börja. Ökad självkännedom är en viktig nyckel i arbetet med att öka motståndskraften mot stress.