Stresshantering_reptilhjärnan_fight_or_flightOrdet stress hör vi i stort sätt varje dag. Det skrivs om den i tidningar och många oroas av den ökade stressrelaterade ohälsan. Men vad är stress egentligen och varför blir vi sjuka av den?

Stress. Ordet är väl använt i vårt samhälle. En Google-sökning på ordet ger över 6 miljoner träffar. Vi använder begreppet slentrianmässigt i vardagen för att förklara hur vi känner oss när vi har tidsbrist och har mycket att hinna med. Vi hör också stress nämnas i media och i samhällsdebatten kring psykisk ohälsa och många hävdar att det är vår tids stora folksjukdom. Stressen är kostsam och orsakar stort lidande för väldigt många människor.

Men vad är stress egentligen?

Stress är faktiskt bara en fysisk reaktion i kroppen. Jag skriver bara, för att isolerat så är det just detta. Din kropp reagerar instinktivt på ett hot från omgivningen. Vi ser ett lejon och vi springer därifrån. Det är denna förmåga som har fått oss människor att överleva som art.

I dagens samhälle finns det dock två problem. Det första är att stressreaktionen aktiveras även i situationer som inte är livshotande utan, tvärtom, vanligt förekommande i våra liv. Det kan handla om att sitta i en bilkö, att få en deadline på jobbet eller att tänka att jag måste städa innan svärmor kommer på besök. Dessa krav eller hot behöver alltså inte vara verkliga och de kan komma både inifrån dig själv och utifrån din omvärld. Hjärnan kan inte skilja på en livshotande situation och en mindre farlig, utan den reagerar lika starkt och intensivt med hjärtklappning, snabb andhämtning och utsöndring av stresshormonet kortisol.

Det andra problemet är att det finns risk att vår stressreaktion aktiveras alltför ofta. Påslaget upprepas regelbundet och våra återhämtande och återuppbyggande processer konkurreras ut. Gradvis tömmer vi våra energi-depåer och stresshormonet kortisol börjar göra mer skada än nytta. Och det är då stressen blir farlig.

Vi är alltså skapade för att klara korta stressreaktioner. Däremellan måste vi återhämta oss och fylla på med energi. Annars blir vi sjuka.